Blog

News

Sprijin social și educațional pentru copii romi de vârstă preșcolară și cei din clasele primare pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională.

Activitățile proiectului vor contribui la creșterea cunoștințelor și abilităților părinților romi în sprijinirea copiilor în procesul educațional. Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, a cadrelor didactice în ceea ce privește școala și incluziunea socială a copiilor romi. Capacitățile mediatorilor și ale echipelor interdisciplinare, care lucrează la nivelul comunității, vor fi consolidate pentru a oferi sprijin socio-educațional de calitate familiilor de romi.

Rezultatele proiectului:

  • Copiii romi au acces la învățământ preșcolar;
  • Mediul educațional preșcolar și primar a devenit inclusiv;
  • Părinții romi și-au sporit cunoștințele și abilitățile în susținerea copiilor lor în procesul de educație;
  • Autoritățile publice și serviciile subordonate au îmbunătățit sprijinul social și educațional pentru familiile de romi.

Abordarea proiectului:

  • Accesul la educația preșcolară va fi asigurat prin mecanisme îmbunătățite de cooperare intersectorială și activitățile de sensibilizare pentru părinții romi care își vor schimba atitudinea față de educație și vor spori accesul la educația preșcolară pentru băieții și fetele romi.
  • Profesorii și personalul de sprijin din învățământul preșcolar și primar instruiți și îndrumați vor aplica metode de predare incluzive, incluziune de gen, prevederi de protecție a copilului, ICE în lucrul cu băieții și fetele romi și colegii lor.
  • Programele de alfabetizare a adulților, întâlniri specifice, pachete de sprijin pentru părinții romi vor viza schimbarea atitudinii lor față de valoarea educației în viața copiilor lor și oprirea practicilor dăunătoare.
  • Instruirea și mentoratul pentru echipele intersectoriale în aplicarea mecanismelor intersectoriale îmbunătățite vor contribui la prevenirea și soluționarea încălcării drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la educație și parteneriatul dezvoltat cu mediatori romi, liderii romi vor contribui la oferirea de servicii socio-educaționale de calitate pentru familiile de romi.

Grup țintă: 200 de copii romi și 2000 de colegi din comunitățile beneficiare.

Perioada: septembrie 2020 – septembrie 2023. Proiectul este finanțat de Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia).

Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții de învățământ și autorități locale din orașul Râșcani, municipiul Edineț, raionul Călărași, Ștefan Vodă (com. Talmaza), Basarabeasca, Hîncești (com. Carpineni), MECC și MSMPS.