Blog

News

Proiectul „Consolidarea rolului CNIDE Clasa Viitorului ca promotor al inovațiilor digitale în educație”

Proiectul „Consolidarea rolului CNIDE Clasa Viitorului ca promotor al inovațiilor digitale în educație” va realiza obiectivele sale prin extinderea rețelei de cluburi în cadrul programului de robotică, furnizarea de cursuri și training pentru profesori în utilizarea noilor tehnologii și facilitarea accesului la resurse educaționale deschise. De asemenea, proiectul se va concentra pe îmbunătățirea conectivității și infrastructurii școlare prin inițiative precum Gigabit Initiative și va promova alfabetizarea digitală prin programe precum Google for Education și SELFIE Tool. Participanții și beneficiarii vor fi selectați în funcție de criterii prestabilite, cum ar fi aderarea la rețeaua FCL, implicarea activă în procesele educaționale și nevoile specifice ale fiecărui grup țintă.

Scopul proiectului este să îmbunătățească eficacitatea integrării tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în sistemul educațional general din Moldova.

Grupul țintă al proiectului include 205 instituții de învățământ, inclusiv membrii rețelei FCL (aproximativ 50 de manageri și 500 de profesori în total). Estimăm că aproximativ 6000 de elevi, băieți și fete, vor beneficia direct de pe urma măsurilor proiectului. Beneficiarii finali includ întreaga societate, inclusiv femei și bărbați din grupurile vulnerabile, persoane cu dizabilități, femei supuse violenței și minoritățile etno-lingvistice.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni, începând cu 24 octombrie 2022 – 24 aprilie 2024.

Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltare din Moldovei în consorțiu cu Organizația non-guvernamentală pentru educație STEM creativă „CRESTEM” cu suportul USAID, al Suediei și Marii Britanii prin proiectul Tehnologiile Viitorului.