Blog

News

Proiectul „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți” – Faza II

Scopul proiectului este îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu accent pe copii părinții cărora sunt plecați peste hotare, fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copii de migranți.

Componentele proiectului:
1. Capacitarea școlii să ofere suport educațional, psihologic și să asigure incluziunea socială a copiilor de migranți;
2. Îmbunătățirea mecanismelor de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți;
3. Cadrul juridic este favorabil pentru copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare,

Beneficiarii proiectului:

1. Copii
– Copiii (cl VII-IX) vor fi încadrați în activități extra-curriculare Orientare in cariera si deprinderi de viață și STEAM si Digitalizare;
– Școala va primi rechizitele necesare pentru buna desfășurare a activităților
– Copiii vor beneficia de asistență psihologică psihologica mai calitativă, inclusiv privind ghidarea in cariera;
– Consiliile elevilor vor participa la instruiri de capacitare a Consiliului și în concursuri cu idei de proiect (mini-granturi 2000-3000 mdl);
– Vor participa in schimburi interculturale, in Elveția, in sătucul copiilor Trogen;
– Profesorii, psihologii, cadrele didactice de sprijin și managerii vor beneficia de instruiri și mentorate;
– Profesorii care vor prelua activitățile extra-curriculare vor fi capacitați, si vor primi Ghidul Profesorului, Caietul elevului și programul pentru activitățile extra-curriculare Deprinderi de Viață și Orientare in Cariera și STEAM și Digitalizare;
– Părinții/ reprezentanții legali vor beneficia de ateliere de lucru cu experții.
2. APL, Echipele intersectoriale
– Membrii echipelor interdisciplinare vor participa la instruiri de consolidare a competențelor lor profesionale, de conlucrare in echipă, cît si de mentorate;
– Baza de date privind monitorizarea numărului copiilor de migranți va fi extinsă și în localitatea nouă a proiectului;

Durata celei de-a II-a faze a proiectului este de 3 ani (1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025). Proiectul este finanțat de Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia).

Grupul țintă: copii de migranți din cl VIII-IX.
Parteneri locali: 15 școli din întreaga Republică.