Blog

News

Instruire privind metodologia programului prelungit și extracurricular pentru cadrele didactice din școli

În data de 12 decembrie, Fundația pentru Dezvoltare a desfășurat instruirea privind
metodologia programului prelungit și extracurricular pentru cadrele didactice din școli,
susținută de experții Iulia Băț și Sergiu Plămădeală, la care au participat 21 de profesori
din diverse localități din Moldova.
Instruirea a fost axată pe aplicarea eficientă a activităților pentru copiii romi din cadrul
metodologiei programului prelungit și extracurricular pentru cadrele didactice din școli,
elaborată de experți. Experții împreună cu profesorii au analizat exercițiile din caietele de
activități pentru copiii romi, relevanța acestora și cum pot fi aplicate acestea într-un mod cât mai
potrivit și individual pentru fiecare elev.
S-a discutat despre specificul sugestiv al activităților și despre felul în care profesorii abordează
exercițiile din caiete, considerând nivelul de pregătire al fiecărui elev. Cadrele didactice au oferit
feedback despre modul în care lucrează cu metodologia, pentru a obține cât mai multe rezultate
pentru elevii săi, și au specificat că activitățile individualizate pentru copii sporesc interesul
acestora față de școală.
Activitatea a fost implementată de Fundația pentru dezvoltare, cu susținerea financiară a
Fundației pentru Copii ”Pestalozzi”, în cadrul Proiectului „Sprijin social, educațional și
psihologic pentru copiii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în
sistemul de învățământ general”.