Blog

News

Ședința de planificare a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copiii romi…” pentru anul 2024

În data de 2 februarie, a avut loc ședința de planificare a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copiii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general” pentru anul 2024 cu managerii instituțiilor partenere și mediatorii comunitari. Ședința a avut scopul de a analiza prioritățile strategice pentru acest an și a îmbunătăți colaborarea și comunicarea eficientă în cadrul proiectului.  

În cadrul întrunirii, s-au pus în discuție obiectivele proiectului și modalitățile de realizare a acestora, unul din principalele scopuri fiind creșterea frecvenței la grădinițe și școli pentru fetele și băieții romi și reducerea ratei absenteismului.

Ședința a reprezentat o oportunitate de a contura direcțiile strategice și a analiza provocările anului trecut. Au fost discutate modalitățile prin care grădinițele și școlile vor deveni mai incluzive pentru copiii romi prin implementarea programului extracurricular și prelungit, instruirea cadrelor didactice, a psihologilor și a profesorilor de sprijin.

În urma întrunirii, am identificat soluții inovatoare pentru a face față provocărilor specifice educației și comunității de romi. Prin colaborarea strânsă dintre echipa proiectului, directorii instituțiilor partenere și mediatorii comunitari, continuăm să consolidăm mediu educațional susținător și integrat pentru copiii romi.