Blog

News

Fundația pentru Dezvoltare a desfășurat o vizită la două instituții din raionul Călărași

Călărași,10 octombrie 2023. Echipa Fundației pentru Dezvoltare a vizitat Instituția Publică Gimnaziul „Constantin Ețco” din satul Horodiște și Grădinița din satul Buda. Vizita a fost desfășurată în cadrul celei de-a II-a faze a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copiii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.
Scopul vizitei a fost inițierea colaborării între Fundație și instituțiile de învățământ din regiune. Am discutat cu administrația școlii și grădiniței despre situația actuală a copiilor romi, ce dificultăți întâmpină aceștia în învățare și cum profesorii, educatorii și părinții abordează integrarea lor în sistemul educațional.
Am relatat despre modul în care Fundația va oferi sprijin comunității rome în cadrul proiectului. Au fost evidențiate în mod special instruirile ce urmează să aibă loc, activitățile de alfabetizare a părinților și activitățile pentru copii. De asemenea, a fost accentuată implementarea programului prelungit pentru copii și organizarea activităților pentru administrația publică locală.