Blog

News

Selectarea a 2 experți/te pentru facilitarea instruirilor pentru cadrele didactice în vederea oferirii suportului educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop: îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale, psihologice și de orientare în carieră copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare, iar beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, psihologii, cadrele didactice de sprijin și managerii din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de angajare a 2 experți/te care vor facilita:

 1. a) 5 runde de instruiri pentru cadrele didactice din cele 15 școli partenere proiectului pe parcursul a 3 ani. Rundele de instruire se vor desfășura câte una în fiecare semestru de studii începând cu septembrie 2023 și până în decembrie 2025. O rundă de instruire pentru cadrele didactice, reprezintă 5 întâlniri cu diferite grupuri de cadre didactice din școlile partenere, în fiecare raion separat.
 2. b) 5 instruiri pentru 30 psihologi și cadre didactice de sprijin, din cele 15 școli partenere proiectului pe parcursul a 3 ani de zile. Instruirile se vor desfășura câte una în fiecare semestru de studii începând cu august 2023 și până în decembrie

Notă 1: pentru o instruire sunt prevăzute 2 zile (1 zi pentru pregătire și raportare și 1 zi pentru instruire)

Notă 2: Primele și ultimele instruiri se vor desfășura cu prezenta fizică, iar celelalte instruiri vor avea loc în regim online.

 

Scopul atelierelor constă în consolidarea/ îmbunătățirea suportului educațional și psihologic, relevant vârstei în timpul orelor curriculare și extra-curriculare, oferit copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare și semenilor lor din clasele a VIII-a – IX-a.

Atribuțiile și responsabilitățile experților:

 • Elaborarea conținuturilor pentru 5 instruiri pentru cadrele didactice în domeniile: „Centrare pe copil”, „Protecția copilului”, „Educație de gen” ș.a. în baza recomandărilor din raportul „Analiza necesităților de formare a managerilor, psihologilor și cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova, partenere ale Fundației pentru Dezvoltare, din perspectiva proiectării și prestării serviciilor de suport copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare”. Studiul realizat de Fundației pentru Dezvoltare, material care va fi pus la dispoziția fiecărui expert.
 • Facilitarea a 5 runde de instruiri pentru cadrele didactice din 15 școli partenere proiectului. Câte o rundă în fiecare semestru de studii în perioada septembrie 2023 – decembrie 2025.
 • Elaborarea conținuturilor pentru 5 instruiri pentru psihologi și cadre didactice de sprijin în domeniile „Centrare pe copil”, „Protecția copilului”, „Educație de gen”, „Orientare în carieră” ș.a. în baza rezultatelor analizei menționate mai sus,
 • Facilitarea a 5 instruiri pentru psihologii și cadrele didactice de sprijin din 15 școli partenere proiectului.
 • Elaborarea agendei, chestionarelor post-instruire, raportului de activitate după fiecare rundă/ instruire
 • Elaborarea chestionarelor pentru evaluarea nivelului de aplicabilitate a celor învățate în activitatea zilnică a cadrelor didactice (profesori și psihologi și cadre didactice de sprijin)

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, științe ale educației alte domenii relevante.
 • Experiență în facilitarea instruirilor pentru adulți,
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii în perioada de preadolescență
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu (câteva instruiri vor avea loc în limba rusă)
 • Disponibilitatea de deplasare în afara Chișinăului
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență în facilitarea instruirilor în format online

 

Pentru participare la concurs, experții  vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul /urile actualizat/e cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare de maxim 1 pagină care să includă următoarele:
 • Pentru instruirea cărui grup de beneficiari aplicați: a) profesorilor, b) psihologilor și CDS sau c) ambele categorii de beneficiari;
 • Pentru care tematici aplicați: a) centrare pe copil/educație incluzivă, b) protecția copilului, c) educația de gen sau d) toate domeniile
 • Descrierea succintă a experienței de instruire a acestor categorii de beneficiari și tematicile prevăzute precum  și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină;
 • Indicarea a două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact), pot fi foști/actuali angajatori, profesori, manageri ai instituțiilor de învățământ cu care ați colaborat anterior  și vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 • Oferta financiara pentru 1 zi de consultanță

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect “A_9_10”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 10 august 2023.

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.