Blog

News

Selectarea a 2 experți/te pentru facilitarea instruirilor pentru cadrele manageriale din școlile partenere proiectului

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”, în perioada  ianuarie 2023 – decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale, psihologice și de orientare în carieră copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare, iar beneficiarii indirecți sunt cadrele didactice, psihologii, cadrele didactice de sprijin și managerii din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de angajare a unui/unei expert/te care va facilita 3 ateliere și sesiuni de mentorat pentru cadrele manageriale din cele 15 școli partenere proiectului.

Scopul atelierelor – consolidarea capacităților cadrelor manageriale de îmbunătățire a documentelor de management școlar, legate de: asigurarea unui mecanism funcțional de protecție a copilului, echitate de gen în participarea băieților și fetelor la viața școlară și dezvoltarea parteneriatelor locale cu părinții și Centrele de Tineret etc., pentru dezvoltarea competențelor sociale și de orientare în carieră a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare și semenii lor.

Atribuțiile și responsabilitățile expertului:

 • Facilitarea a 3 ateliere pentru cadrele manageriale din școlile partenere proiectului, conținuturile cărora vor fi elaborate în baza recomandărilor din raportul „Analiza necesităților de formare a managerilor, psihologilor și cadrelor didactice de sprijin din instituțiile de învățământ general din Republica Moldova, partenere ale Fundației pentru Dezvoltare, din perspectiva proiectării și prestării serviciilor de suport copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare”. Studiul este realizat de Fundația pentru Dezvoltare, material care va fi pus la dispoziția expertului.
 • Elaborarea agendei, chestionarelor post-instruire, raportului de activitate după fiecare instruire;

Atelierele se vor organiza câte 1 per an de proiect, pe parcursul anilor de proiect august 2023-decembrie 2025;

 • Facilitarea sesiunilor de mentorat în format on-line, 6 zile de mentorat per an pentru cadrele manageriale din cele 15 școli partenere proiectului;
 • Elaborarea fișei de monitorizare privind îmbunătățirea calității serviciilor și documentelor educaționale pentru copiii, părinții cărora sunt plecați peste hotare și semenii lor.

Notă 1: pentru o instruire sunt prevăzute 2 zile (1 zi pentru pregătire și raportare și 1 zi pentru instruire)

Notă 2: Instruirile se vor desfășura cu prezenta fizică.

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, științe ale educației alte domenii relevante.
 • Experiență în facilitarea instruirilor pentru adulți,
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii în perioada de preadolescență
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea documentelor strategice și de politică educațională din instituțiile de învățământ.
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență în facilitarea instruirilor în format online

Pentru participare la concurs, experții  vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul /urile actualizat/e cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • În scrisoarea de motivare de maxim 1 pagină să fie menționat:
 • experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină;
 • două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori, manageri a instituțiilor de învățământ care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 • Oferta financiara pentru 1 zi de consultanță

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect “A_14”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 10 august 2023.

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.