Blog

News

Selectarea a unui/ei consultant/e pentru facilitarea instruirilor pentru membrii Consiliilor de elevi din școlile partenere proiectului

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale, psihologice și de orientare în carieră copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și civică.

Conform analizei Consiliilor elevilor, din școlile partenere proiectului privind participarea activă a fetelor și băieților în procesul de luare de decizii, in cadrul școlii, s-a ajuns la concluzia că în fiecare instituție trebuie creată și dezvoltată o cultură a participării, unde dreptul fiecărui elev de ași face vocea auzită și de a participa în luarea deciziilor care-l privesc să fie respectate. Activitatea  Consiliilor Elevilor nu trebuie să țină numai de promovarea instituției sau de organizarea evenimentelor dar și să asigure reprezentativitatea elevilor în aspectele importante din viața școlară.

La această etapă, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de angajare a unui consultant/te care va facilita 3 instruiri pentru membrii Consiliilor Elevilor din școlile partenere proiectului.

Scopul acestor instruiri este de a consolida competentele și cunoștințele membrilor Consiliilor de Elevi în crearea oportunităților egale  pentru participarea fetelor și băieților de migranți și a semenilor lor în viața școlii, procesul de luare de decizii în cadrul școlii și comunității.

Nota 1: fiecare instruire va fi facilitată în limbile română și rusă.

Nota 2: instruirile vor fi facilitate in format online.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților :

 • În baza raportului ”Analiza Consiliilor elevilor privind participarea fetelor și băieților în viața școlii și în procesul de luare de decizii”, să propună 3 conținuturi ample pentru 3 instruiri.
 • Să faciliteze instruirile în format online în limbile română și rusă
 • Să elaboreze prezentările, agendele în 2 limbi, raportul în urma activităților realizate.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Cunoașterea mecanismului de funcționare și a impedimentelor privind buna funcționare a Consiliilor Elevilor
 • Cunoașterea practicilor de participare a copiilor și tinerilor în procesele decizionale în cadrul școlii;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Experiență în facilitarea instruirilor în format online,
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu (instruirile vor avea loc inclusiv și în limba rusă)
 • Abilități de utilizare a calculatorului

Pentru participare la concurs, consultantul va expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul  actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale .
 • Oferta financiara pentru 1 zi de consultanță

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect “A_12”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 10 februarie 2023.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.