Blog

News

Selectarea a 2 consultanți/te pentru facilitarea instruirilor pentru părinți/ custodii/ persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru oferirea accesului la servicii de calitate educaționale, sociale, psihologice și de orientare în carieră copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (copii de migranți) și semenilor lor; capacitarea părinților/reprezentanților copiilor în asigurarea sprijinului emoțional, social, educațional și de orientare în carieră a copiilor de migranți; eficientizarea politicilor privind custodia și cooperarea intersectorială drept rezultat drepturile băieților și fetelor de migranți să fie respectate.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VIII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane.

Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Ceea ce înseamnă că peste o treime dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați acasă au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică.

Conform analizei realizate în cadrul proiectului, părinții/persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți, resimt tot mai mult necesitatea în cunoștințe din domeniile psihologic, social, educațional, juridic și de orientare în carieră pentru a fi capabili să facă față necesităților copiilor cât și să prevină încălcarea drepturilor copiilor rămași în grija lor, pentru o perioadă determinată.

Mai mult decât atât, din cauza că părinții nu cunosc realitățile pieței muncii, ei nu dețin suficientă informație despre cele mai căutate locuri de muncă, există un risc sporit ca tânărul – viitor absolvent să nu se regăsească în specialitatea propusă de părinte. În astfel de situații nu-i rămâne decât să-și schimbe specialitatea sau să continue activitatea fără a-și dezvolta potențialul său profesional.

La această etapă, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de angajare a 2 consultanți/te din domeniile psihologic / educațional și orientare în carieră care vor facilita 5 ateliere cu părinții pe parcursul a 3 ani de zile în 15 școli partenere proiectului.

Scopul atelierelor este -consolidarea cunoștințelor părinților / reprezentanților copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare despre:

 • particularitățile de dezvoltare fiziologică și emoțională a copiilor din clasele 8-9
 • responsabilitățile lor ca părinte/custode/reprezentat al copilului,
 • serviciile disponibile la nivel local prin intermediul cărora ei vor putea oferi un suport mai bun educațional, social, psihologic și copiilor rămași în grija lor
 • suportul care poate fi oferit de părinți privind orientare în carieră

Nota: 1. o instruire se va repeta în 15 școli partenere proiectului = 1 rundă.

Nota 2: prima și ultima rundă de instruiri vor fi organizate față în față, celelalte pe online.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților :

 • Elaborarea unei liste de conținuturi care ulterior vor fi grupate în 5 instruiri
 • Facilitarea față în față  și on-line a 5 instruiri
 • Elaborarea prezentării, agendei, chestionarelor pre/post instruire, raportului final care va include analiza rezultatelor pre și post chestionare a părinților /reprezentanților copiilor de migranți.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Experiență în facilitarea instruirilor pentru adulți,
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii în procesul de selectare a viitoarei profesii sau domeniu de activitate
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu (câteva instruiri vor avea loc în limba rusă)
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență în facilitarea instruirilor în format online

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • CV-ul /urile actualizat/e cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) pentru această sarcină; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 • Oferta financiara pentru 1 zi de consultanță

 

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect “A_17”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 10 februarie 2023.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.