Blog

News

Termen extins: Selectarea unui expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II al proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare: ianuarie 2023 decembrie 2025. Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu accent pe copii de migranți; fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți. Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a VII-IX, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 15 școli partenere proiectului, selectate din 5 raioane. Recenta cercetare, Skills and Migration Country Fiche Moldova, relatează că în 2020 peste hotarele țării se aflau circa 1.150.000 de moldoveni. Potrivit Strategiei Educației pentru Dezvoltare 2030 (Strategia), principalul motiv pentru care moldovenii părăsesc țara este sărăcia, lipsa oportunităților de angajare, lipsa oportunității de a-și îmbunătăți rapid nivelul de trai și sistemul de securitate și social nesatisfăcător. De asemenea, Strategia precizează că aproximativ 40% din numărul total de migranți care părăsesc țara pe termen lung sunt adulți de 30-44 de ani. Înseamnă că peste o treime dintre
adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate. Totodată, Biroul Național de Statistică (BNS) a precizat că 52,5% copii (7-15 ani) rămân fără îngrijire părintească, inclusiv cei ai căror părinți au plecat în străinătate. Astfel, acești copii lăsați în urmă de părinții migranți au devenit vulnerabili și au nevoie să primească sprijinul necesar pentru dezvoltarea lor educațională, socială și psihologică. Fundația anunță concurs de angajare a unui/unei expert/e în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.
Scopul funcției: monitorizarea și evaluarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: ianuarie 2023 – decembrie 2025.
Implicare: part-time (70%)
ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:
 Dezvoltarea unui sistem de instrumente M&E pentru o mai buna monitorizare (tracking) a indicatorilor proiectului;
 Colectarea regulată a datelor pentru monitorizarea nivelului de atingere a indicatorilor pentru Rapoartele periodice (semestriale, anuale);
 Întocmirea rapoartelor de progres semestriale, anuale și finale de M&E.
 Coordonarea activităților de monitorizare și evaluare cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate;

 Instruirea coordonatorilor locali/reprezentanților din școlile partenere privind completarea matricelor pentru colectarea datelor și monitorizarea activităților;
 Efectuarea vizitelor de monitorizare în școlile partenere proiectului pentru monitorizarea, măsurarea și verificarea în mod sistematic a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și elaborarea măsurilor necesare pentru a atinge indicatorii propuși în diverse circumstanțe de implementare;
 Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe criteriu de vârsta, religie, etnie etc.;
 Participarea la ședințele interne, evenimentele publice, instruirile din cadrul proiectului;
 Executarea altor sarcini în acord cu specificul funcției.

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: științe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, științe ale educației, etc.
Cerințe față de candidat:
 Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor, M&E, inclusiv managementul bazat pe rezultate, proiectarea cadrului M&E și colectarea de date.
 Cunoașterea sistemului de învățământ din Republica Moldova și a domeniului ce tine de cerințe educaționale speciale.
 Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel gimnazial.
 Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară.
 Cunoștințe avansate de comunicare verbală și scrisă în limba engleză
 Cunoașterea limbii ruse este un avantaj.
 Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,
Abilități personale:
 Responsabil/ă, punctual/ă,
 Orientat/ă spre rezultat, inovativ și motivat/ă,
 Flexibil/ă de a învăța lucruri noi,
 Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:
 CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante poziției (max. 3 pagini);
 Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele profesionale și personale etc.
 Oferta financiara

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect ”M&E expert”.
Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 7 februarie 2023.
Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de contact – Victoria Barbulat.