Blog

News

Proiectul „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”

Proiectul va îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și va asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare; va fortifica cooperarea intersectorială și va îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare; va dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare – copii de migranți).

Componentele proiectului:

 1. Capacitarea școlii să ofere suport educațional, psihologic și să asigure incluziunea socială a copiilor de migranți.
 2. Îmbunătățirea mecanismelor de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți
 3. Cadrul juridic este favorabil pentru copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare

Rezultatele proiectului:

 • Școlile –partenere proiectului sunt capacitate și implicate în activități de planificare și implementare a tuturor activităților ce țin de suportul educațional, social și psihologic a copiilor de migranți;
 • Profesorii, reprezentanții administrației școlii, psihologii și cadrele de sprijin au participat la instruiri și oferă suport psihologic, educațional și asigură incluziunea copiilor de migranți
 • Centrele de resurse din școlile partenere proiectului dispun de literatura, echipamente, materialele metodologice necesare pentru a oferi suport calitativ psihologic și emoțional pentru copiii de migranți
 • Școlile dispun de programe extra-curriculare elaborate în baza exercițiului de Analiză a necesităților privind interesele și necesitățile psiho-educaționale ale copiilor de migranți
 • Consiliile pentru elevi din școlile-partenere și-au consolidat capacitățile și au creat oportunități egale pentru fete și băieți, părinții cărora sunt plecați, ca să participe la procesul decizional din cadrul școlii
 • O bază de date comună și metodologia de colectare a informației despre copii de migranți, la nivel de comunitate, este creată în strânsă cooperare cu MECC, serviciile sociale și educaționale
 • Echipele multidisciplinare sunt instruite și cunosc metodologia de colectare a datelor despre copii de migranți.
 • Serviciile – intersectoriale de nivel local sunt consolidate și oferă asistență copiilor de migranți
 • Procedura de tutelă /curatelă este mai clară și populația generală este sensibilizată și informată despre necesitatea respectării procedurii legale de oferire a tutelei.

Durata proiectului este de 3 ani (1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022). Proiectul este finanțat de Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia).

Grupul țintă: copiii claselor a V, VI, VII unul din părinți sau ambii sunt plecați peste hotare.
Parteneri locali: 10 școli din 5 raioane (5 nivel de raion/municipiu și 5 nivel rural), 5 ONG din aceste raioane.