Anunț de selectare a unui Specialist în comunicare și relații publice

Anunț de selectare a unui Specialist în comunicare și relații publice

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, în cadrul Platformei Naționale din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare Platforma), implementează proiectul: Platforma Națională din Moldova – promovarea reformelor (Moldova National Platform – moving reforms forward). Proiectul este implementat în perioada aprilie 2019 – noiembrie 2020. În acest context Fundația pentru Dezvoltare din Moldova anunță concurs pentru selectarea unui Specialist în comunicare și relații publice.

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activității Platformei Naționale din Moldova.

Perioada de angajare: iunie 2019 – noiembrie 2020.

Responsabilităţile specifice:

 • Participă la elaborarea paginii web a Platformei;
 • Administrează pagina web şi conturile din reţelele sociale;
 • Participă la elaborarea și implementarea Strategiei de comunicare a
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităţilor Platformei;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă;
 • Întreţine legătura cu mass-media, crează și actualizează baza de date a jurnaliștilor;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale Platformei;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea a materialelor promoţionale şi informaţionale (broşuri, banere, pliante, newsletter online trimestrial);
 • Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare în Jurnalism, Științe ale Comunicare și / sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum trei ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media din Moldova; experienţa relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj.
 • Competențe și Abilități: cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbilor engleză şi rusă; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web (platforma WordPress) şi a reţelelor sociale; abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email:  ludmila.ivanov@proeducatie.md cu titlul: “Anunț selectare Specialist în comunicare”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 19 iunie 2019 , ora locală 18.00.

Persoana de contact: Ludmila Ivanov,  GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md


Leave a Reply