Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de consultanță privind elaborarea mecanismului de colaborare intersectorială pentru protecția drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor romi

Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de consultanță privind elaborarea mecanismului de colaborare intersectorială pentru protecția drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor romi

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveția), implementează Proiectul: “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională. Prin activitățile propuse, proiectul va contribui la  sporirea  cunoștințelor  și abilităților  echipelor multidisciplinare mediatorilor comunitari și a altor reprezentanți ai APL, privind colaborarea interdisciplinară pentru protecția  drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor romi.

  1. Fundația anunță concurs de selectare a doi experți, un expert/ă în domeniul social și un expert/ă în domeniul legal care vor elabora metodologia de colaborare intersectorială în prevenirea și intervenția în cazul  nerespectării  drepturilor copiilor romi.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Să analizeze raportul de evaluare, APL-urilor, serviciilor subordinate și a membrilor echipei multidisciplinare;
  • În baza recomandărilor experților din raportul de evaluare, să elaboreze mecanismul de colaborare intersectorială pentru protecția drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor romi
  • Organizarea unei instruiri pentru echipele multidisciplinare din localitățile partenere a proiectului, privind aplicarea  mecanismului de colaborare intersectorială elaborat,  pentru protecția drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor romi.
  • Ghidarea echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială elaborat,  în oferirea   suportului și ghidarea echipelor multidisciplinare privind protecția drepturilor copilului.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile, asistență socială, drept sau alte domenii relevante;
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă mediatorii comunitari, reprezentanții APL, echipele multidisciplinare.
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabina.baciu-danilov@fam.md  cu indicarea ”A33 – Expert/ă  social sau Expert/ă legal în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 01 noiembrie 2021 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate!