FAM anunță concurs pentru selectarea unui consultant / organizații

FAM anunță concurs pentru selectarea unui consultant / organizații

FUNDAȚIA PENTRU DEZVOLTARE anunță concurs pentru selectarea unui consultant / organizații  pentru DEZVOLTAREA INSTRUMENTARULUI  DE JOC OFF LINE pentru promovarea principiilor de integritate academică în rândul tinerilor.

În perioada iulie – decembrie 2018, Fundația pentru Dezvoltare implementează proiectul “Participarea tinerilor pentru promovarea transparenței în educație” grație suportului financiar oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în cadrul Programului de Granturi 2018.

Context:

Instrumentarul de joc offline reprezintă un ghid practic de jocuri  offline / exerciții  pentru  tineri, ce abordează tematica principiilor de integritate academică, a cetățeniei active și dezvoltare personală.

Astfel, instrumentarul de joc offline va fi focusat pe consolidarea capacităților avansate ale tinerilor de a promova principiile de integritate academică prin utilizarea diverselor metode de colaborare deschisă în cadrul comunității școlare și aplicarea mijloacelor creative de joc (jocuri intelectuale și de dezvoltare).

Metodele de joc și exercițiile propuse în cadrul Instrumentarului vor contribui la creșterea gradului de conștientizare și schimbare a percepției referitor la fenomene reprobabile precum: favoritismul, plagiatul / copiatul, corupția academică, etc.).

Instrumentarul de joc offline  va fi utilizat în cadrul  unui program de instruire pentru  20 tineri din cel puțin 5 instituții de învățământ din țară, care ulterior vor realiza activități de multiplicare  în cadrul comunității școlare.

Scopul poziției: Consultantul / organizația va elabora Instrumentarul  de joc off line cu tematica principiilor de integritate în educație, bazat pe metode de crowd-sourcing pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 ani.

Perioada de angajare: august  – septembrie 2018

Responsabilităţile specifice:

 • Analiza fenomenelor reprobabile, ce au loc în instituțiile de învățămînt și dezvoltarea jocurilor offline relevante pentru eradicarea acestora;
 • Elaborarea Instrumentarului de joc off line (cel puțin 3 jocuri / metode) cu tematica principiilor de integritate în educație, bazat pe metode de crowd-sourcing pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 20 ani;
 • Elaborarea conceptului programului de instruire (2 zile consecutive) pentru 20 tineri din cel puțin 5 instituții de învățământ din țară, care ulterior vor realiza activități de multiplicare  în cadrul comunității școlare;
 • Dezvoltarea agendei și materialelor necesare pentru buna desfășurare programului de instruire pentru 20 de tineri, inclusiv elaborarea designului și a conținutului resurselor necesare pentru jocc offline (fișe, instrucțiuni, etc.);
 • Participarea în calitate de formator, livrarea sesiunilor cursului de instruire pentru un grup 20 de tineri  din instituții de învățămînt din țară (implicarea formatorului  în livrarea sesiunilor va fi exlusiv pentru sesiunile relevante sarcinii date).

Criterii de angajare:

 • Experiență de lucru cu tinerii în livrarea programelor de instruire în domenii conexe tematicii date;
 • Cunoștințe temeinice și înțelegerea contextului transparenței în domeniului educațional și de tineret;
 • Abilitatea de a scrie într-un mod clar, sistematizat și tehnic în limba română;
 • Abilități avansate de comunicare și de facilitare;
 • Experiență de lucru în proiecte multilaterale (educație și tineret), în special cu partenerii locali (instituții de învățământ);
 • Capacitate demonstrată de a lucra în echipă, a respecta termenele limită și de a se adapta la diverse medii.

Candidaţii vor prezenta Dosarul de Aplicare care va conţine următoarele documente:

 • Curriculum Vitae actualizat
 • Scrisoare de motivare (cu precizarea expertizei, experienței relevante și produselor asemănătoarea realizate);
 • Oferta financiară (suma brut per zi în MDL).

Contractantul va elabora oferta financiară în funcție de metodologia propusă și produsul final. Fundația pentru Dezvoltare nu va acoperi alte cheltuieli, cum ar fi comunicare sau transport, decât onorariul pentru produsul final.

Dosarul de Aplicare trebuie completat în limba română şi expediat prin email la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md cu indicarea “Anunț selectare consultant / organizație”.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților:  10 august 2018, ora 18.00

Persoana de contact: Ludmila Ivanov  tel: 022 210198

Leave a Reply