Blog

News

Termen extins: Selectarea a doi experți educaționali pentru elaborarea reperelor metodologice privind abordarea sistemică a sprijinului individualizat pentru băieții și fetele de etnie romă în procesul de (re)integrare și incluziune școlară

10.04.2024

 

TERMENI DE REFERINȚĂ 

selectarea a doi experți educaționali pentru elaborarea reperelor metodologice privind abordarea sistemică a sprijinului  individualizat pentru băieții și fetele  de etnie romă în procesul de (re)integrare și incluziune școlară 

 

Context

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei pentru Copii “Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 – august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin realizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește capacitarea reprezentanților administrației publice locale, echipelor multidisciplinare, mediatorilor comunitari, managerilor din învățământul preuniversitar,  angajaților din serviciul de asistență psihopedagogică,  pe subiecte legate de identificarea și incluziunea socio-educațională a fetelor și băieților de etnie romă.

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani; s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; s. Ochiul Alb și Gribova, r-nul Drochia; mun. Edineț; or. Călărași; comunele Buda (Ursari) și Țîbirica (s. Schinoasa) din r-nul  Călărași;  com. Cărpineni, r-nul Hîncești; s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă; or. Basarabeasca; s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

 

Obiectivul ToR

Elaborarea reperelor metodologice privind abordarea sistemică a sprijinului individualizat în procesul de (re)integrare și incluziune școlară, și elaborarea unui plan educațional de intervenție care va asigura recuperarea academică  pentru băieții și fetele de etnie romă.

 

Atribuții și responsabilități

Experții vor:

 • Analiza cadrul metodologic existent privind incluziunea educațională a copiilor cu CES/ dizabilități și va identifica barierele existente privind (re)incluziunea copiilor reintorși în instituțiile educaționale;
 • Elaborarea reperelor metodologice privind abordarea sistemică a sprijinului individual de (re)integrare și incluziune școlară pentru băieții și fetele de etnie romă;
 • Elabora un plan educațional de intervenție (post reintegrare școlară) care va asigura recuperarea academică pentru băieții și fetele de etnie romă;

 

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în științe ale educației, pedagogie, psihopedagogie;
 • Experiență în domeniul educației incluzive sau alt domeniu relevant cerințelor actualului ToR;
 • Expertiză în elaborarea documentelor, instrumentelor în domeniul psihopedagogic și educațional cu accent pe incluziunea educațională;
 • Cunoașterea procesului de asigurare a dreptului la educație pentru fiecare copil, indiferent de rasă, etnie ori necesitate;
 • Cunoașterea specificului procesului de școlarizare și incluziune educațională a copiilor romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului.

 

Termenul de realizare și condițiile de plată

Procesul de elaborare a reperelor metodologice  și a planului de intervențieva cuprinde perioada aprilie – iunie 2024, iar livrabilele vor fi prezentate până la 28 iunie 2024. Pentru fiecare expert/ă sunt planificate câte 10 zile de consultanță.

 

Plata se va realiza într-o singură etapă la prezentarea și aprobarea documentelor/ acordurilor de parteneriat de către Fundația pentru Dezvoltare și Pestalozzi.

 

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele informații însoțite de documente în vederea demonstrării gradului / nivelului de calificare al acestora

 

Pentru a participa la concurs, consultanții/consultantele vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție care să indice clar motivele pentru care considerați că sunteți candidatul optim în viziunea și abordarea de lucru;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) cu toate taxele incluse.

 

Dosarul complet va fi expediat la adresa de email: sabina.baciu-danilov@fam.md cu indicarea poziției pentru care aplică:  A11 – expert educațional.

 

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 24 aprilie 2024
Persoana de contact: 
Sabina Baciu-Danilov, email: sabina.baciu-danilov@fam.md