Anunț de angajare: Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect în cadrul proiectului „Platforma Națională a FSC din PaE: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Anunț de angajare: Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect în cadrul proiectului „Platforma Națională a FSC din PaE: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, în cadrul Platformei Naționale din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare Platforma), implementează proiectul: Platforma Națională din Moldova – Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic (“Moldovan National Platform: Advocating for a European future and better EaP collaboration”).

Proiectul este implementat în perioada martie 2021 – noiembrie 2023. În acest context Fundația pentru Dezvoltare din Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert/ unei experte în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Scopul Postului: Titularul postului va monitoriza și evalua activităților planificate în cadrul proiectului.

Perioada de angajare: iulie 2021 – noiembrie 2023

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea activităţilor de monitorizare și evaluare în relaţie cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate
 • Elaborarea și implementarea instrumentelor necesare activităților de monitorizare şi evaluare
 • Pregătirea rapoartelor de implementare /monitorizare, a rapoartelor narative periodice (lunare, semestriale, anuale)
 • Proiectarea unor instrumente privind eficiența mecanismului de gestiune și monitorizare pentru capacitarea partenerilor în vederea atingerii obiectelor proiectelor
 • Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului
 • Verificarea și respectarea procedurilor şi implementarea adecvată a activităților conform planificărilor
 • Oferirea de date și informații pentru elaborarea materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului
 • Executarea altor sarcini în acord cu specificul postului ocupat

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare sau alte domenii relevante;

 Experiență profesională:

 • Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea și monitorizarea de proiecte,
 • Fluent/ă in limbile română, rusă și engleză,
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;

CV-ul actualizat poate fi expediat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: gabriela.ojog@fam.md cu titlul: “Anunț selectare expert în monitorizare și evaluare”.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 13 iunie 2021, 18:00 ora locală

Persoana de contact: gabriela.ojog@fam.md, tel: 069163090