Anunț de selectare Secretar executiv

Anunț de selectare Secretar executiv

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova anunță concurs pentru selectarea Secretarului executiv în cadrul Secretariatului comun al celor 3 platforme ale societății civile: (i) Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic, (ii) Platforma Societății Civile UE-Moldova” și (iii) Grupul Consultativ Intern UE-Moldova pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă.

Secretariatul comun al celor 3 platforme ale societății civile va fi administrat de către Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova prin intermediul sub-proiectului „Platforma Națională din Moldova: Promovarea unui viitor european și o mai bună colaborare cu FSF din PaE” și  proiectului finanțat de Comisia Europeană ,,OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”, implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal , în consorțiu cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC), și Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung .

 

Scopul postului: Titularul postului va îndeplini sarcini administrative și va contribui la buna activitate a Secretariatului comun al platformelor societății civile.

 

Perioada de angajare: februarie 2023 – iunie 2025

 

Responsabilitățile specifice:

 • Menține și facilitează comunicarea între cele 3 platforme ale societății civile;
 • Participă la ședințele interne și elaborează procesul verbal;
 • Participă la evenimentele organizate și la implementarea campaniilor de informare sau alte tipuri de evenimente publice;
 • Elaborează și actualizează calendarul de activități al Secretariatului comun;
 • Elaborează rapoarte privind activitatea Secretariatului comun;
 • Colectează informații despre progresul activităților şi participă la activitatea de raportare internă și externă a Secretariatului comun;
 • Realizează sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese verbale etc.);
 • Elaborează și transmite demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea şi realizarea activităților Secretariatului comun;
 • Efectuează deplasări în contextul activităților Secretariatului comun;
 • Alte responsabilități relevante.

 

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare de licență sau echivalente în domenii precum: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum patru ani de experiență în sectorul asociativ; experiența relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale sau a unei organizații internaționale va constitui un avantaj;
 • Competențe și Abilități: cunoașterea la nivel înalt a limbilor română, engleză şi rusă; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); abilități excelente de comunicare şi interacțiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreție profesională.

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact).

 

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză și va fi expediat prin e-mail la adresa email: gabriela.ojog@fam.md, cu titlul: “Anunț selectare Secretar Executiv”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 24 februarie 2023, ora locală 18.00.

Persoana de contact: Gabriela Ojog, e-mail: gabriela.ojog@fam.md