Centrul Clasa Viitorului recrutează doi profesori de limbă engleză

Centrul Clasa Viitorului recrutează doi profesori de limbă engleză

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” este o platformă de inovații digitale în educație, care asigură regândirea modului în care noile tehnologii transformă procesul de studii și implementarea acestora în sistem. Aici sunt pregătiți noi generații de tineri cu gândire progresistă, competitivi şi profesioniști, care vor asigura creșterea durabilă a economiei țării. CNIDE este parte a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Centrul include un spațiu de instruire deschis și flexibil, unde profesorii experimentează metode de predare-învățare-evaluare inovatoare, utilizând tehnologii digitale cu un impact transformativ: programare, robotică, Internetul lucrurilor (IoT), precum și echipamente care să le aplice: senzori, media digitală și echipamente de producție.

Mai multe detalii pot fi găsite pe https://www.clasaviitorului.md/.

CONTEXT:

Prin intermediul Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova, CNIDE implementează proiectul „Sprijinirea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație în implementarea proiectului „Clasa Viitorului”. Proiectul este finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie prin intermediul Proiectului Tehnologiile Viitorului. Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2022 – mai 2024.

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” anunță concurs pentru angajarea a doi profesori de limbă engleză.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

  • Studii superioare în domeniul limbilor străine (engleză);
  • Minim 5 ani de experiență în predarea limbilor străine;
  • Creativitate, flexibilitate, energie și atitudine pozitivă;
  • Abilități bune de comunicare didactică și de lucru în echipă;
  • Familiaritate cu terminologia din domeniul TIC;
  • Responsabilitate, punctualitate și concentrare pe proces și finalizare;

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

  • Predarea online a cursurilor de limba engleză „Digital English” pentru 40 de cadre didactice. Cursul este destinat profesorilor care predau pentru clasele 5-12 în Republica Moldova. Cursurile vor fi împărțite în două grupuri.

Grupa I: nivel A1 începător și nivel A2 pre-intermediar
Grupa II: nivel B1 intermediar și nivel B2 intermediar avansat

Formatul cursului: lecții online, în grupuri de aproximativ a câte 10 persoane. Agenda va fi stabilită ulterior pentru fiecare grup în parte.

Locul de muncă: online

Perioada contractului: iunie – decembrie 2023

DOSARUL DE APLICARE:

  • Buletin de identitate
  • Curriculum Vitae
  • Propunere financiară

Data limită pentru depunerea dosarelor de angajare: 26 mai 2023, ora 18.00.

Dosarul va fi transmis prin e-mail la adresa juraveli.dumitru@clasaviitorului.md .

* Vor fi evaluate doar aplicațiile depuse în termen.

** Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Pentru mai multe detalii contactați: Juraveli Dumitru, Manager de Programe Educaționale, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, GSM: 060498141, juraveli.dumitru@clasaviitorului.md.