Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de multiplicare

Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de multiplicare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar, prin oferirea suportului psihologic, educațional de calitate și incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

La această etapă, Fundația anunță concurs de selectare a unei companii care va oferi servicii de multiplicare a materialelor, elaborate in cadrul proiectului, pentru activitățile extra-curriculare.

Fundația va selecta cele mai bune oferte pentru prestarea serviciilor de multiplicare.

Companiile interesate vor transmite oferta în baza costului per pagina pentru:

  1. Printare tipar, format A4 alb/negru
  2. Printare tipar, format A4 color.
  3. Servici de machetare, format A4

Cerințe minime de calificare:

– Experiență în domeniu

– Flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor Fundației;

– Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;

Dosarul candidatului va conține : Oferta financiară (în lei MDL).
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților:  20 noiembrie 2020, cu titlul mesajului Servicii de multiplicare, la adresa electronică office@fam.md