Concurs de selectare a doi experți care să elaboreze metodologia de colaborare intersectorială din localitățile partenere a proiectului

Concurs de selectare a doi experți care să elaboreze metodologia de colaborare intersectorială din localitățile partenere a proiectului

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveția), implementează Proiectul: “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională. Prin activitățile propuse, proiectul va contribui la  sporirea  cunoștințelor  și abilităților  echipelor multidisciplinare mediatorilor comunitari și a altor reprezentanți ai APL, privind colaborarea interdisciplinară în oferirea suportului familiilor rome privind  documentarea, înscrierea copiilor romi în grădinițe și școli.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți un expert/ă în domeniul educațional și un expert/ă în domeniul social/legal care vor elabora metodologia de colaborare  a  mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului.

Consultați și termenii de referință.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Să analizeze raportul de evaluare a necesitățile mediatorilor comunitari, APL-urilor, serviciilor subordinate și a membrilor echipei multidisciplinare;
  • În baza recomandărilor experților din raportul de evaluare, să elaboreze mecanismul de colaborare intersectorială în procesul de asigurare a incluziunii copiilor și familiilor de etnie romă.
  • Instruirea a 6 echipe multidisciplinare din localitățile partenere a proiectului, privind aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială elaborat,  în oferirea   suportului și ghidarea părinților în procesul de asigurare a incluziunii copiilor și familiilor de etnie romă.
  • Ghidarea echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismului de colaborare intersectorială elaborat,  în oferirea   suportului și ghidarea părinților în procesul de asigurare a incluziunii copiilor și familiilor de etnie romă.

Pentru mai multe informații accesați termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogiei, asistență socială/juridice sau alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborare de metodologii și alte instrumente de colaborare pentru echipele multidisciplinare;
  • Experiență în realizarea activităților de instruire;
  • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă echipele multidisciplinare, mediatorilor comunitari și reprezentanților APL;
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabina.baciu-danilov@fam.md  cu indicarea ”A3 – Expert/ă educație sau expert social/legal în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 28 februarie 2021 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.