Concurs de selectare a doi experți/două experte pentru realizarea evaluării inițiale a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Concurs de selectare a doi experți/două experte pentru realizarea evaluării inițiale a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Scopul proiectului este îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu accent pe copii de migranți; fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți/două experte care vor realiza evaluarea inițială psiho-educațională la distanță a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Evaluarea inițială psiho-educațională a copiilor de migranți, utilizând instrumentele de evaluare elaborate în cadrul proiectului.
  • Elaborarea raportului final.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați/candidate:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
  • Experienţă în elaborarea instrumentelor de evaluare similare și evaluarea psiho-educațională a copiilor
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
  • Cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Abilități de utilizare a calculatorului
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea ”A_1.1 evaluarea inițială în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 18 mai 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.