Concurs de selectare a doi experți educaționali, unul pentru ciclul preșcolar și unul pentru ciclul primar, pentru elaborarea instrumentelor de evaluare psihopedagogică a copiilor romi

Concurs de selectare a doi experți educaționali, unul pentru ciclul preșcolar și unul pentru ciclul primar, pentru elaborarea instrumentelor de evaluare psihopedagogică a copiilor romi

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia) implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r-ul. Călărași, r-ul. Hîncești (com. Cărpineni), r-ul. Ștefan Vodă (s. Talmaza) și or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs pentru selectarea a doi experți  care vor fi responsabili de elaborarea metodologiei și instrumentelor de evaluare psiho-pedagogică inițială a copiilor romi.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Elaborarea metodologiei de evaluare psiho-psihopedagogică și socială, inițiale și finale, a copiilor romi, inclusiv în format online, pentru ciclul preșcolar și primar;
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare psiho-pedagogică care vor putea fi aplicate inclusiv online, abilități cognitive și stilul de învățare, dezvoltarea emoțională și de personalitate, și instrumente de evaluare a incluziunii sociale, comunicare, interese personale și comportament adaptiv;
  • Instruire privind utilizarea instrumentelor online propuse.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
  • Experienţă în elaborarea instrumentelor de evaluare similare;
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
  • Cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală;
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare a calculatorului MS Office (Word, Excel) Google forms etc.;
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preșcolare și preuniversitare.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabbaciu@gmail.com  cu indicarea „A7 – Expert/ă evaluare psihopedagogică pentru ciclul preșcolar sau „Expert/ă evaluare psihopedagogică pentru ciclul primar” în linia de subiect.

Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15 octombrie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.