Concurs de selectare a doi/două experți/experte pentru organizarea instruirilor cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar, privind educația centrată pe copil, incluziunea pe criteriu de gen și de protecție a copilului în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare

Concurs de selectare a doi/două experți/experte pentru organizarea instruirilor cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar, privind educația centrată pe copil, incluziunea pe criteriu de gen și de protecție a copilului în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți care vor organiza instruirea cadrelor didactice  din ciclul preșcolar și primar. Scopul acestor instruiri  este îmbunătățirea  abilităților cadrelor didactice privind aplicarea  educației centrată pe copil, incluziunea de gen și tehnici de protecție a copilului, în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare.

Consultați și termenii de referință.

Responsabilitățile experților:

Organizarea instruirilor  pentru educatori, învățători, cadre didactice de sprijin, pentru îmbunătățirea  abilităților de a aplica educația centrată pe copil, incluziunea pe criteriu de gen și protecție a copilului, în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare.

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborarea programelor de instruire și facilitarea instruirilor pentru cadrele didactice;
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare ale calculatorului;
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • Scrisoare de motivare;
  • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
  • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A.11 „Instruirea cadrelor didactice

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 11 februarie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.