Concurs de selectare a unui expert/unei experte pentru instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Concurs de selectare a unui expert/unei experte pentru instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință cu programe / proiecte actuale și de impact în sectorul educației formale și non-formale și care vizează diverse categorii de beneficiari.

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională. Proiectul își propune să consolideze capacitățile părinților romi pentru a se angaja in câmpul muncii.

În acest context, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs pentru  selectarea a unui expert legal care să presteze servicii de: instruire pentru reprezentanții APL, agențiilor teritoriale pentru  ocuparea forței de muncă, antreprenorilor locali privind identificarea  oportunităților de angajare a părinților romi.

Responsabilitățile experților/telor:

 1. Să analizeze cererea și oferta privind angajarea populației de etnie romă din localitățile partenere a proiectului.
 2. Oferirea a 6 sesiuni de instruire  reprezentanții APL, agențiilor teritoriale pentru  ocuparea forței de muncă.

Pentru mai multe informații accesați termenii de referință.

Studii și experiență profesională:

 • Studii superioare sociale, juridice;
 • Experiență de lucru cu APL și ANOFM;
 • Experiență în realizarea activităților de instruire;

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;
 • Flexibilitate raportată la nevoile de instruire ale participanților.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați/te:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului de consultant/ă (max. 3 pagini). Oferta financiara pentru 7 zile de consultanță.

Pentru participare la concurs, consultanții/tele vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în mesaj A34– Expert/ă legal/social

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!
Termen limită de aplicare: 22 aprilie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.