Concurs de selectarea a unui/unei expert/experte pentru elaborarea Planului de Acțiuni pentru tranziția copiilor din grădinițe la școală

Concurs de selectarea a unui/unei expert/experte pentru elaborarea Planului de Acțiuni pentru tranziția copiilor din grădinițe la școală

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs de selectare a unui expert, care va elabora programul și planul de acțiuni comun pentru tranziția copiilor de la grădinițe la școala. Scopul acestui program este de a facilita tranziția copiilor de la grădinițe la scoala.

Responsabilitățile experului/expertei:

 1. Expertul/experta va elabora programul și planul de acțiuni comun pentru instituțiile preșcolare și primare, pentru a asigura tranziția și incluziunea lină a copiilor, inclusiv a băieților și fetelor rome de la nivelul preșcolar la cel primar.
 2. Instruirea managerilor, educatorilor, cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin privind asigurarea tranziției copiilor de la grădiniță la școală.

Acest Plan de Acțiuni se va implementa în comun  în grupele pregătitoare și clasa I din instituțiile partenere a proiectului. Planul de Acțiuni trebuie să conțină măsuri și activități pentru perioada 2021-2023.

Pentru mai multe informații accesați termenii de referință

Cerințe față de candidat/candidată:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții/consultantele vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A23 Plan de Acțiuni pentru program de tranziție de la grădiniță la școală”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 31 iulie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.