Concurs pentru suplinirea funcției de Director al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Concurs pentru suplinirea funcției de Director al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație  „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, anunță concurs pentru suplinirea funcției de Director.

Misiunea Centrului este crearea condițiilor favorabile pentru transformarea sistemului educațional din țară, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev.

Centrul face parte din Programul Național „Clasa Viitorului” care include și 31 de instituții de învățământ general. Programul are ca scop sporirea interesului elevilor pentru cariere din domeniile științei, tehnologiei și ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, automotivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și abilități din diferite subiecte, în special: științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STEAM).

Partenerii programului „Clasa Viitorului” sunt Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKaid, Fundația Orange Moldova, Liechtenstein Development Service, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol.

Directorul va gestiona activitatea Centrului și va avea următoarele atribuții:

 • elaborează strategia și planul de dezvoltare a Centrului, precum și bugetul anual de venituri și cheltuieli, planul de activitate al Centrului;
 • gestionează echipa Centrului;
 • reprezintă Centrul în relațiile cu partenerii programului „Clasa Viitorului”, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, alți donatori care finanțează proiectele și alte instituții internaționale donatoare;
 • elaborează propuneri de proiecte cu scopul atragerii finanțărilor adiționale pentru realizarea misiunii Centrului;
 • încheie contracte, acorduri de colaborare, necesare realizării scopurilor Centrului și/sau asigurării activității curente a acestuia;
 • aprobă recepționarea serviciilor prestate, lucrărilor executate și bunurilor furnizate în cadrul proiectelor, în conformitate cu contractele semnate;
 • aprobă rapoartele consultanților angajați în cadrul proiectelor, după coordonarea acestora cu entitățile de implementare și, după caz, cu beneficiarii finali;
 • urmărește atingerea obiectivelor alocate și contribuie la dezvoltarea colegilor din echipa în spiritul unei orientări spre rezultat;
 • prezintă rapoarte Consiliului coordonator referitor la activitatea Centrului.

Cerințe către candidați:

 • experienţă de muncă în sistemul educațional sau în domeniul Tehnologiilor informaţiei şi a comunicării sau în alt domeniu relevant de minim 5 ani;
 • experiență în elaborarea și facilitarea programelor de formare profesională continuă;
 • capacitate de comunicare și relaționare cu partenerii și reprezentanții comunităților educaționale;
 • cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză;
 • experienţă în managementul de echipă şi de proiect in conformitate cu standardele internaţionale;
 • cunoştinţe şi experienţă avansată în dezvoltarea comunitară, dezvoltarea afacerilor şi managementul relaţiilor cu organele reglatorii.

Va constitui un avantaj:

 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației;
 • Experiența de lucru cu organizații internaționale și/sau cu finanțare externă;
 • Experiența în programe și proiecte naționale și internaționale.

Dosarul de concurs al candidatului va conține:

 • scrisoarea de motivare (care pune în evidență experiența și abilitățile relevante postului);
 • curriculum vitae (CV) model Europass (până la 3 pag.) cu includerea a cel puțin 2 persoane de referință (datele de contact a două persoane care vor accepta să fie contactate de către comisie pentru confirmarea competențelor candidatului, dacă va fi cazul);
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic – dacă este cazul;
 • copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale;
 • lista publicațiilor didactice și științifice relevante postului – dacă este cazul;
 • proiectul planului de dezvoltare a Centrului pentru 5 ani (până la 2 pagini).

Persoanele interesate vor transmite dosarul de participare în format electronic la adresa de email: concurs@clasaviitorului.md  până la data de 9 februarie 2020.

Consiliul Coordonator al Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului”  își rezervă dreptul de a contacta doar persoanele selectate pentru interviu.