Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui consultant / unei consultate care va oferi servicii de redactare și formatare a pliantelor informative

Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui consultant / unei consultate care va oferi servicii de redactare și formatare a pliantelor informative

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (PCF), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”în perioada ianuarie 2020 decembrie 2022.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Prin urmare, Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a unui consultant, care va presta servicii de redactate și formatare a pliantelor despre drepturile și obligațiunile tutelei și serviciile disponibile în 10 localități de care pot să beneficieze aceste persoane.

Consultantul va livra 10 pliante redactate și formatate pentru a fi multiplicate.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Redactarea și elaborare de infografice (sau alte modalități de structurare și redare a informației) despre procedura de instituire a tutelei/curatelei, serviciile disponibile pentru tutori și copii rămași în grija lor, la nivel de localitate. Informația brută va fi livrată de coordonatorii locali.
  • Formatarea a 10 pliante pentru 10 localități, conform condițiilor donatorului Fundației pentru Copii Pestalozzi (PCF) și pregătirea pentru multiplicare.

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare in jurnalistică, litere și sau IT
  • Experiență anterioară în formatare a pliantelor și redactare a documentelor în limbile română și rusă.
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Abilități de utilizare a calculatorului

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • Scrisoare de motivare;
  • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare;
  • Oferta financiară cu toate taxele incluse reieșind din faptul că sunt planificate 10 zile pentru realizarea sarcinii. .

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect ”A8.1_materiale tematice”.

Termen limită de aplicare: 21 iulie  (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.