Fundația pentru Dezvoltare este în căutarea unui/unei consultant/e care să presteze servicii de instruire în scrierea și managementul de proiecte

Fundația pentru Dezvoltare este în căutarea unui/unei consultant/e care să presteze servicii de instruire în scrierea și managementul de proiecte

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință cu programe / proiecte actuale și de impact în sectorul educației formale și non-formale și care vizează diverse categorii de beneficiari.

Fundația pentru Dezvoltare implementează proiectul “Suport pentru fortificarea capacităților Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului” (CNIDE)”, care oferă suport în fortificarea capacităților Centrului de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

În acest context, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui/ unei consultant/e care să ofere instruire la tema scrierii și a managementului de proiecte pentru reprezentanții Centrului Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”.

Atribuții și responsabilități:
1. Să identifice necesitățile de instruire ale reprezentanților CNIDE;
2. Să elaboreze agenda și materialele de suport pentru participanții la instruire;
3. Să pregătească și să livreze in total 9 zile non consecutive de pregătire și instruire cu accent pe următoarele subiecte:

  • Completarea unei cereri de finanțare: identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
  • Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare;

4. Să elaboreze și să aplice un chestionar de evaluare a instruirii pentru a fi inclus în raportul pe activitate;
5. Mentorat și coaching la elaborarea unor drafturi de proiecte.

Studii și experiență profesională:

  • Studii superioare;
  • Minim 3 ani de experiență în scriere și management de proiecte;
  • Experiență în realizarea activităților de instruire;
  • Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri.

Abilități personale:

  • Responsabil/ă, punctual/ă;
  • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
  • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;
  • Flexibilitate raportată la nevoile de instruire ale participanților.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului de consultant/ă (max. 3 pagini). Oferta financiara pentru 7 zile de pregătire și livrare a instruirii.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md, cu titlul: Consultant/ă în scrierea și managementul proiectelor.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 21 septembrie 2020, ora locală 18.00.
Persoana de contact: 
Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md