TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea unui/unei expert/e care va consolida capacitățile managerilor școlari privind îmbunătățirea serviciilor educaționale și documentelor strategice în domeniul egalității de gen

TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea unui/unei expert/e care va consolida capacitățile managerilor școlari privind îmbunătățirea serviciilor educaționale și documentelor strategice în domeniul egalității de gen

 

Serviciul solicitat Instruire pentru managerii de instituțiile partenere proiectului
Tipul de contract Contract de prestare servicii pe durată determinată
Numărul de zile 2 zile  (1 zi pregătire și raportare 1 zi organizarea instruirii) 
Tipul instruirii Față în față
Termen limită pentru aplicare 16 aprilie 2022

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare ianuarie 2020 decembrie 2022.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar în scopul oferirii serviciilor educaționale incluzive cu accent pe copiii părinții cărora sunt placați peste hotare (copii de migranți); fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Amploarea şi creșterea în intensitate a fenomenului migrației în Republica Moldova scoate tot mai evident consecințele negative provocate atât la nivel micro-social, cât şi macro-social. O consecință cu riscuri de lungă durată pentru viitoarea generație este creșterea numărului de minori ai căror părinți sunt plecați peste hotarele țării. În Republica Moldova, fenomenul copiilor separați de unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate a atins unul dintre cele mai înalte niveluri din Europa.

La această etapă, Fundația anunță concurs de selectare a unui expert / experte care va organiza un atelier de lucru cu managerii școlari ai școlilor partenere proiectului.

Scopul atelierului este consolidarea abilităților cadrelor manageriale în îmbunătățirea documentelor strategice ale instituției din perspectiva promovării unui management educațional eficient pentru asigurarea drepturilor copiilor și echității de gen.

Atribuțiile și responsabilitățile expertului:

 1. Expertul/a va analiza raportul privind identificarea necesităților de formare a cadrelor didactice şi manageriale (manageri școlari, psihologi, diriginţi), din perspectiva asigurării relevanței şi calității serviciilor educaționale pentru copiii, ai căror părinți sunt plecați peste hotare, realizat în cadrul proiectului. În baza acestui raport
 2. Va elabora conținuturile și agenda instruirii, va elabora și aplica chestionarul de evaluare inițială și va organiza instruirea propriu-zisă cu conținuturi în domeniul:
 • Măsuri strategice privind echitatea de gen.
 • Ghidarea în ajustarea și includerea în documentele strategice a măsurilor privind, protecția copilului, și echității de gen.

Notă: Atelierul este preconizat să fie organizat cu prezență fizică.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Cunoașterea bazei legislative, normative, metodologice cu privire la învățământul general preuniversitar
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect ”A_17_instruire manageri școlari”.

Termen limită de aplicare: 16 aprilie 2022.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.