TERMENI DE REFERINȚĂ selectarea a 2 experți care vor elabora o instrucțiune privind modalitatea de colectare a datelor despre copii de migranți, de către serviciile locale sociale și educaționale

TERMENI DE REFERINȚĂ selectarea a 2 experți care vor elabora o instrucțiune privind modalitatea de colectare a datelor despre copii de migranți, de către serviciile locale sociale și educaționale

Servicii solicitate Elaborarea unei instrucțiuni privind modalitatea de colectarea a informației despre copii părinții cărora sunt plecați peste hotare, pentru a fi inclusă în baza de date, elaborată în cadrul proiectului
Tipul de contract Contract de prestare de cservicii pe durată determinată
Numărul de zile 5 zile pentru expert în domeniul social

3 zile pentru expertul în domeniul legal

Termen limită pentru aplicare 26 mai 2022

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu accent pe copii de migranți; fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Discrepanța între datele oficiale și cele neoficiale este atât de mare din cauza că majoritatea părinților părăsind țara în căutarea unui loc de muncă peste hotarele țării nu anunță nici o autoritate despre acest fapt.

Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova – 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd intervenții targhetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei categorii de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la studii de calitate și dreptul la protecție socială, etc.

Mecanismul intersectorial de nivel local, la momentul actual, nu dispune de un registru de evidență standardizat care ar genera informații despre copiii, părinții cărora sunt plecați peste hotare, câți copii au rămas acasă cu un singur părinte, câți copii au rămas în grija rudelor de gradul II/III/IV, etc.

Componenta 3 a proiectului se focusează pe îmbunătățirea mecanismelor de asistență socială și educațională pentru copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare.

Fundația a dezvoltat o bază de date prin intermediul căreia să faciliteze activitatea autorităților tutelare locale în gestionarea evidenței și monitorizării numărului copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare.

Această bază de date va fi pilotată și transmisă pentru a fi utilizată de APL-urile din 10 localități partenere proiectului.

În acest context, Fundația este în căutarea a 2 experți (în domeniul social și legal) care vor elabora o instrucțiune privind buna funcționare a bazei de date.

Sarcinile pentru ofertant

 1. Analizarea bazei de date, elaborate în cadrul proiectului, din perspectiva tipului de informație necesară de a fi introdusă în ea și datelor statistice care pot fi generate de baza de date;
 2. Elaborarea unei instrucțiuni privind buna funcționare a bazei de date care va descrie dar nu se va limita la:
 • modalitatea de colectare a informației despre copii, părinții cărora sunt plecați peste hotare,
 • responsabilitățile și obligațiunile specialiștilor implicați în colectarea/ transmiterea/ actualizarea informației despre copii de migranți
 • responsabilitățile și obligațiunile specialiștilor care vor administra baza de date, etc.

Livrabile:

Instrucțiune privind modalitatea de colectare a datelor despre copii părinții cărora sunt plecați peste hotare, în scopul monitorizării numărului de copii de migranți la nivel local (municipal/raional/de sat), de către serviciile sociale și educaționale.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile juridic, pedagogic, social și sau drepturilor copiilor sau alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborare de documente: instrucțiuni, metodologii, ghiduri;
 • Experiență de lucru cu autoritățile tutelare locale, instituții de învățământ;
 • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă școlile, echipele multidisciplinare și reprezentanții APL-urilor în procesul de incluziune socială a copiilor de migranți;
 • Cunoștințe vaste în domeniul protecției copilului, reprezentanței legale a acestuia și în alte domenii conexe;
 • Abilități de analiză și scriere
 • Utilizarea avansată a calculatorului

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare, care va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii;
 • CV-l/urile actualizate incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse (oferta per zi de consultanță)

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect ”A_28_instrucțiune”.

Termen limită de aplicare: 26 mai (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.