Termen extins – Concurs de selectarea a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea programului de suport individualizat pentru copiii din ciclul preșcolar și primar

Termen extins – Concurs de selectarea a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea programului de suport individualizat pentru copiii din ciclul preșcolar și primar

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Evaluarea inițială realizată a evidențiat necesitatea organizării  activităților de suport/recuperare pentru copiii romi care din diverse motive au lipsit o perioadă mai lungă de la grădiniță sau care au fost înscriși mai târziu în cadrul grădiniței. Pentru elevii din ciclul primar, experții recomandă necesitatea elaborării și aplicării programului  de activități care va încuraja progresul individual al fiecărui elev de etnie romă. Formarea unei atitudini emoționale pozitive față de activitatea intelectuală introducând etapizat  problemele didactice sub formă de joc; crearea motivelor de joc ce ar determina atitudinea față de activitatea de învățare. Crearea și respectarea condițiilor psihopedagogice de învățare a elevilor de etnie romă, a unui fond emoțional pozitiv de relații interpersonale, a situațiilor de succes în activitatea de învățare și stimularea permanentă a atitudinilor pozitive către procesul și rezultatul învățării.

Suportul individualizat oferit copiilor romi, cu dificultăți de învățare, va îmbunătăți reușita școlară și va contribui  la prevenirea abandonului școlar.

Fundația anunță concurs de selectare a unui expert  care să instruiască și să ghideze echipele multidisciplinare din cadrul instituțiilor educaționale  partenere a proiectului în elaborarea/actualizarea programului individualizat pentru copii romi cu dificultăți  de învățare. Dificultățile  de învățare fiind cauzate  de ne frecventarea instituțiilor de învățământ, lipsa unui loc stabil de trai a familiilor etc.

Pentru mai multe detalii consultați termenii de referință.

Responsabilitățile expertului:

 1. Să analizeze raportul de evaluare psihopedagogică a copiilor romi și să ofere suport cadrelor didactice privind elaborarea/actualizarea programului individualizat;
 2. Să organizeze 2 training-uri pentru cadrele didactice din instituțiile educaționale partenere a proiectului (educatori, cadre didactice de sprijin și psihologi, învățători) în elaborarea programului de asistență a copiilor romi cu dificultăți de învățare.
  Conținuturile training-urilor să fie:
  – elaborate în baza rezultatelor pre-testărilor privind nivelul de cunoștințe a cadrelor didactice în elaborarea programului de asistență individualizată a copiilor cu deficiențe de învățare.
  – ponderea activităților practice să fie 70% iar 30% teoretică (la finele activităților de instruire să fie elaborat program-model de asistență pentru beneficiarii proiectului)
 1. Să ghideze echipele multidisciplinare din instituțiile educaționale partenere a proiectului în îmbunătățirea/actualizarea programului individualizat pentru copii romi.

Notă: expertul selectat va facilita instruirile în limbile rusă și română. Cunoașterea limbii rusă este obligatorie.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea și implementarea programelor individualizate pentru copii
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A.12 „Dezvoltarea unui program individual de sprijin psihopedagogic pentru băieții și fetele romi de la ciclul preșcolar și primar, în baza evaluării psihopedagogice inițiale”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 12 februarie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.