Termne extins – Concurs de selectare a doi experți care să evalueze necesitățile mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului

Termne extins – Concurs de selectare a doi experți care să evalueze necesitățile mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveția), implementează Proiectul: “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Scopul proiectului este  sporirea  cunoștințelor  și abilităților părinților romi  în susținerea copiilor lor în procesul educațional.  Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, învățătorilor privind integrarea școlară și socială a copiilor romi. Vor fi consolidate capacitățile mediatorilor și  echipelor interdisciplinare care activează la nivel de comunitate, pentru a oferi suport socio-educațional calitativ familiilor de romi.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți un expert/ă în domeniul educațional și un expert/ă în domeniul social/legal care vor realiza evaluarea necesităților mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Să elaboreze metodologia evaluării și instrumentele de evaluare;
  • Să realizeze evaluarea privind  necesitățile  mediatorilor comunitari, APL-urilor, serviciilor subordinate și a membrilor echipei multidisciplinare;
  • Să elaboreze raportul de evaluare și prezentarea rezultatelor;

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile asistență socială, drept sau alte domenii relevante.
  • Experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare.
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă mediatorii comunitari, reprezentanții APL, echipele multidisciplinare.
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Abilități de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabbaciu@gmail.com  cu indicarea ”A2 – Expert/ă evaluare educație sau expert evaluare social/legal în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 25 octombrie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.