Prioritatea A: Management eficient în educație

Project Info

Project Description

SCOP: Promovarea managementului educațional eficient în instituțiile de învățământ

Obiectivul specific A1:

Creşterea numărului de instituții de învățământ pre-universitare și învățămînt vocațional care au beneficiat de asistență  din partea Fundației în diverse domenii.

Măsuri de realizare:

  • Dezvoltarea proiectelor axate pe promovarea modelului de parteneriat educațional și aplicarea instrumentelor de responsabilizare socială (cardurilor de raportare, analiza individuală a bugetelor și audieri publice);
  • Dezvoltarea programelor de suport și diversificarea acestora prin prisma bunei guvernări și managementului calitativ la nivel de instituție.

Obiectivul specific A2:

Facilitarea dialogului între autoritățile administrației publice centrale de nivelul I și II cu competențe în sectorul educațional și organizațiile societății civile.

Măsuri de realizare:

  • Dezvoltarea inițiativelor și proiectelor ce au drept scop facilitarea dialogului între autoritățile administrației publice centrale de nivelul I (Ministerul Educației), II (Direcțiile raionale de Educație) și alte instituții cu competențe în sectorul educațional și Fundația pentru Dezvoltare ce deține expertiză și experiență în sectorul vizat;
  • Crearea oportunităților și cadrului favorabil pentru transferul de cunoștințe, expertiză și bune practici în domeniul educației și politicilor educaționale, cum ar fi evenimente naționale, forumuri, mese rotunde, vizite de studii, etc.