Prioritatea B: Consolidarea parteneriatului educațional și acțiuni de Advocacy

Project Info

Project Description

SCOP: Consolidarea capacităților Fundației în dezvoltarea acțiunilor de Advocacy pe sectorul educațional și tineret

Obiectivul specific B1:
Încurajarea consolidării și solidarizării ONG active pe sectorul educațional în abordarea temelor de interes comun

Măsuri de realizare:
• Inițierea dialogului cu ME și ONG de resort în stabilirea unei cadru eficient de dialog și consultare a OSC de către Ministerul Educației pe subiecte de interes comun și impact prin crearea  / stabilirea unui structuri pe lîngă ME sau fortificarea instrumentelor existente.
• Creșterea capacității de watch-dogging al Fundației pentru Dezvoltare pentru identificarea cazurilor / situațiilor în baza căror am putea reacționa prin intermediul apelurilor / demersurilor / opinii publice, etc.
• Creșterea numărului de proiecte / inițiative în sectorul educațional care să contribuie la fortificarea capacităților Fundației și să sporească vizibilitatea în sectorul asociativ.

Obiectivul specific B2:
Creșterea nivelului de expertiză al echipei Fundației în dezvoltarea documentelor analitice pe sectorul educațional.

Măsuri de realizare:
• Identificarea oportunităților și formarea continuă a membrilor echipei Fundației și dezvoltarea competențelor necesare pentru realizarea documentelor analitice, de constatare pe sectorul educațional și domeniilor conexe (orientare profesională, învățare pe tot parcursul vieții, educație non formală);
• Crearea și extinderea bazei de date /  rooster-ului de consultanți, experți, formatori, analiști afiliați Fundației pentru Dezvoltare;
• Dezvoltarea inițiativelor / proiectelor / programelor și acțiunilor ce au drept scop identificarea tematicilor actuale și realizarea documentelor analitice pe sectorul educațional.