Concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea unui sistem informațional și de gestionare a evidenței copiilor de migranți

Concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea unui sistem informațional și de gestionare a evidenței copiilor de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a unei companii sau persoane fizice cu experiență relevantă în domeniul TIC, care va crea un sistem informațional și de gestionare a evidenței și monitorizării copiilor de migranți cât și a tutelelor instituite asupra acestor copii.

Livrabile:

  1. Un sistem informațional prin intermediul căruia se va monitoriza informația despre copii de migranți, relevante serviciilor intersectoriale: Direcției educație, Direcției asistență socială și protecția copilului, APL-uri, serviciul medical, poliție (ex: informație despre copil, despre părinții lui, țara în care au plecat, date de contact din țara în care se află părintele, date despre tutela instituită asupra acestui copil (dacă este), date despre persoana în grija căruia a rămas copilul, informație despre vizitele de monitorizare ale asistenților sociali la domiciliul tutelei.
  2. Prestatorul va realiza instruiri pentru APL-uri și serviciile subordonate, privind aplicarea metodologiei de colectare a informației despre copii de migranți,.
  3. Prestatorul va ghida și oferi asistență de la distanță APL-urilor în procesul de aplicare a metodologiei privind colectarea informației despre copiii de migranți.
  4. Ghid de utilizare a sistemului informațional (SI)

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Dosarul de participare la concurs va conţine:

  • Copia certificatului de înregistrare a companiei (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
  • Ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului despre SI.
  • Portofoliul celor mai importante lucrări.
  • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică.

Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă / persoana fizică și expediată prin e-mail la victoria.barbulat@proeducatie.md sau direct la sediul Fundației pentru Dezvoltare, (str. Al. Pușkin 45B, of. 505, MD-2005, mun. Chișinău) până la 10 iulie 2020.

Candidații sunt rugați să indice în linia de subiect al e-mail-ului pentru care sarcină aplică ”A12_sistem informational”.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.