Proiecte

Proiectul – Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei

  • 10 martie 2016 – Atelier Evaluarea implementării Ghidului metodologic de elaborare a notelor de argumentare (informative) pentru actele legislative şi normative de către Ministerul Educaţiei. Participanți: 36 persoane (funcționari ME, ISN, alte instituții relevante )
  • 16-17 martie 2016 Training “Instrumente de îmbunătățire a managementului educațional”. Participanți: 20 persoane (cadre didactice și manageriale din instituții de învățămănt preuniverstar)
  • 3 ateliere regionale cu tematica „Analiza reglementarilor in educație (nivel preuniversitar) prin prisma bunei guvernări„ realizat în parteneriat cu ME și DGITS din Ialoveni, Rezina și Cantemir. Participanți: 150 persoane (cadre didactice, manageriale, contabili din instituții de învățământ pre-universtar și funcționari din cadrul DGITS raionale)
  • 14 aprilie 2016 Atelier de instruire “Elaborarea notelor de argumentare/informative pentru proiectele actelor legislative şi normative ale Ministerului Educaţiei în baza Ghidului Metodologic”. Participanți: 10 angajații Inspectoratului Școlar Național, 1reprezentant ME
  • 24-25 noiembrie 2016 Training “Priorități în educație – planificare și bugetare la nivel de instituție”. Participanți: 20 persoane (cadre didactice și manageriale din instituții de învățământ pre-universtar)